Tietosuoja

Uusi tietosuojalaki on astunut voimaan keväällä 2018. Henkilökuntamme on koulutettu uuden lain tuomien muutosten ja tietosuojan suhteen. Olemme tarkistaneet ja päivittäneet henkilötietojen käsittelyä koskevia toimintakäytänteitämme vastaamaan uutta tietosuojalakia. Alta löytyy koulun tietosuojaseloste. Kysymykset liittyen tietosuojaan tietosuojavastaavallemme Robert Metsärannalle robert.metsaranta@vaasankristillinenkoulu.fi tai toimisto@vaasankristillinenkoulu.fi

Käytämme opetukseen ja sen järjestämiseen seuraavia palveluita, jotka keräävät henkilötietoa:

- Koulun oma oppilastietorekisteri. Rekisteriin kirjataan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto (suoritetiedot, oppilaan tiedot, huoltajan yhteystiedot). Siirrymme käyttämään Visman oppilastietorekisteriä (Kurre ja Wilma) 4.9.2018 alkaen.

- Valtion KOSKI-palvelu, johon kirjataan oppilaan suoritetiedot Suomen valtion määräämällä tavalla.

- Oppilashuollon Abilita-rekisteri (yhteinen Vaasan kaupungin kanssa).

- Jokaisen opettajan omat opetuksen kannalta välttämättömät oppilaslistat ja suoritetiedot.

- Google Apps for Education, joka sisältää pilvitallennustilan ja sähköpostin. Oppilaan etu- ja sukunimi toimii sisäänkirjautumistunnuksina. Kyseiset tunnukset tehdään kaikille koulun oppilaille.

- Sanomapron verkkotehtävät. Oppilaan etu- ja sukunimeä käytetään kirjautumisen yhteydessä.

- Muita lukuvuoden aikana hyväksi havaittuja sovelluksia. Sovelluksissa oppilaille annetaan oma oppilasnumero, jolla oppilas voi tunnistautua.

- Kouluterveydenhuolto käyttää Vaasan kaupungin ylläpitämiä oppilasrekistereitä ja tietojärjestelmiä.