Perusopetukseen valmistava opetus

Vaasan kristillisellä koululla on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan oikeus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa, että voimme valtionrahoituksen avulla opettaa peruskouluikäisiä maahanmuuttajaoppilaita antamalla heille valmiudet jatkaa perusopetuksessa.

Koulusamme on useita erityisopettajia, joilla on kokemusta maahanmuuttajalasten ja -nuorten opettamisesta. Pienet opetusryhmät takaavat yksilöllisen lähestymisen sekä riittävän tuen. Koulussamme on avoin ja kannustava ilmapiiri.


Lisätietoja antaa vararehtori ja rehtori. Katso lisää yhteystiedot tai

jarmo.salo@vaasankristillinenkoulu.fi ja henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi

puh. 050 9109453.