Kort på svenska

Vi är en skola med kristen värdegrund som får statsunderstöd för att bedriva grundskoleverksamhet. Vi erbjuder därmed kostnadsfri undervisning åt barn i förskoleålder och skolåldern. Vårt undervisningsspråk är finska men vi har många tvåsrpåkiga lärare. Vi har en förskola och årskurser mellan 1 och 9. Därtill har vi tillstånd att ge förberedande undervinsing för barn som flyttat till Finland och har ett annat modersmål än finska eller svenska.

Ifall du önskar veta mera om vår skola får du gärna kontakta vicerektor Henrik Vähäkangas, tel. 050 9109453 eller e-post: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi

SHORTLY IN ENGLISH

We offer free teaching to primary school aged children from preschool (6 year old) to grade 9. We give also preparing teching (in finnish) for students in school age (under 17 years) that speak a forreign language (not finnish or swedish). Preparing teaching is also free.

We see christianity as a part of our society and we want to teach students about the basic christian values.

For more information, pleace contact:

vice principal Henrik Vähäkangas

tel. 050 9109453 or email: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi or

principal Jarmo Salo tel. 045 2609380, email: jarmo.salo@vaasankristillinenkoulu.f