Kort på svenska

Vi är en skola med kristen värdegrund som får statsunderstöd för att bedriva grundskoleverksamhet. Vi erbjuder därmed kostnadsfri undervisning åt barn i förskoleålder och skolåldern. Vårt undervisningsspråk är finska men vi har många tvåsrpåkiga lärare. Vi har en förskola och årskurser mellan 1 och 9. Därtill har vi tillstånd att ge förberedande undervinsing för barn som flyttat till Finland och har ett annat modersmål än finska eller svenska.

Vår läroplan bygger på Grunderna för läoplanen för den grundläggande undervisninge, dvs. på samma läroplan som de kommunala skolorna i Finland använder. Läroplanen finns att läsas på ePerusteet:


Ifall du önskar veta mera om vår skola var gärna i kontakt med rektor Henrik Vähäkangas, tel. 050 9109453 eller e-post: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi.

Välkommen på besök!

SHORTLY IN ENGLISH

We are a private school based on christian Biblical values. We follow the same curriculum as all other schools in Finland. Our curriculum is found in finnish on ePerusteet:

We offer free teaching to primary school aged children from preschool (6 year old) to grade 9. We give also preparing teching (in finnish) for students in school age (under 17 years) that speak a forreign language (not finnish or swedish). Preparing teaching is also free of charge.

We see christianity as a part of our society and we want to teach students about the basic christian values.

For more information, pleace contact:

principal Henrik Vähäkangas

tel. 050 9109453 or email: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi or

vice principal Jarmo Salo tel. 045 2609380, email: jarmo.salo@vaasankristillinenkoulu.fi.

Do not hesitate to visit us and ask more!