Ajankohtaista

Vaasan kristilliseen koulun on mahdollista ilmoittautua oppilaaksi.

Ole yhteydessä saadaksesi lisää tietoa rehtori Henrik Vähäkankaaseen sposti: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi tai puh. 050 9109453.

Vaasan kristillinen koulu seuraa Vaasan kaupungin perusopetuksen linjauksia etäopetuksen suhteen. Ajantasaiset tiedot löydät täältä: Seuraamme OPH:n ja THL:n koronalinajauksia sekä Vaasan kaupungin toimintamalleja. Lisää tietoa


Koulujen loma-ajat lukuvuonna 2020-2021


13.5.2021 Helatorstai

5.6.2021 lukuvuosi päättyy

Esiopetuksen toiminta-ajat 2020-2021:

Helatorstai 13.5.2021
Esiopetus päättyy 31.5.2021.


Loma-ajat luvuosi 2021-2022

Perusopetus

10.8.2021 lukuvuosi alkaa (koulu alkaa kaksi päivää aikaisemmin kuin Vaasan muissa peruskouluissa, koska syysloma on pidennetty viikoksi).

20 – 24.10.2021 Syysloma (huom! viikon loma)

6.12.2021 Itsenäisyyspäivä

20.12.2021 – 6.1.2022 Joululoma
28.2 – 4.3.2022 Talviloma
15.4. – 18.4.2022 Pääsiäinen
1.5.2022 Vappu

26.5.2022 Helatorstai

4.6.2022 lukuvuosi päättyy


Esiopetus,

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuksen toimintakausi alkaa 12.8.2021 (toimintakausi alkaa kaksi päivää aikaisemmin kuin Vaasassa, koska syysloma on viikon mittainen) ja päättyy 31.5.2022.


Lukuvuoden 2021 – 2022 loma-ajat:

Syysloma 20.10. – 24.10.2021 (huom! viikon syysloma)

Itsenäisyyspäivä 6.12.2021

Joululoma 20.12.2021 – 7.1.2022

Talviloma 28.2. – 4.3.2022

Pääsiäinen 15.4. – 18.4.2022

Helatorstai 26.5.2022

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hae meille esikouluun, 1-9 lk. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Katso lisää yhteystiedot.

Lukuvuoden erityispainopisteemme ovat vurovaikutustaitojen monipuolinen kehittäminen jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi jatkamme hyväksi kokemaamme ruotsin kielisuihkutoimintaa alakoulun kaikilla vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa sekä varhennamme englannin opetuksen alkamaan 1. vuosiluokalla. Hankkeet mahdollistaa opetushallituksen erityisrahoitus. Kulturfonden rahoittaa hanketta Lekande lära lätt, jonka avulla järjestämme ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa luokille 3-6. Jatkamme ja kehitämme hyväksi kokemamme 3D-mallintamista ja tulostamista koko lukuvuoden ajan.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:


https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til...

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva...

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va...

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2020-2021


Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvää toimintaa.

KOULUN ARVOT NÄKYVÄT ARJESSA

Pidämme toisistamme huolta.

Emme kiusaa pienempiä

Kunnioittamme toisiamme

Tule joukkoomme

Odotamme sinuakin


Erityisavustukset lukuvuonna 2020-2021:

1. Kehity keskustellen - 3D-osaamisen ja robotiikan osaamisen jakaminen Vaasan aluella. Hankkeen avulla haluamme kehittää oppilaiden viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät hankkeen puitteissa jakamaan edellisten lukuvuosien aikana oppimiaan 3D-taitoja. Syksyn aikana tulemme nahoittamaan opetusvideoita. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

2. Ruotsin kielisuihkutoiminta osanana kielten varhentamishanketta (luokat E-6). Rahoituksen avulla voimme palkata ruotsinkielisen resurssiopettajan, joka vierailee viikottain jokaisessa alakoulun luokassa ja puhuu ja leikittää ruotsiksi ikätason mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tuoda toinen kotimainen kieli osaksi koulun arkea. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

3. Tutoropettaja (tieto- ja viestintäteknologista osaamisen kehittämistä). Jatkamme TVT-osaamisen kehittämistä myös tulevan lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

5. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme joitakin kerhoja lukuvuoden aikana. Tarjolla on shakkikerhoa, rumpukerhoa ja läksykerhoa. Rahoittaja Opetushallitus.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia innovatiivisia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.