Ajankohtaista

Lukuvuoden 2019-2020 työajat

Syyslukukausi alkaa perjantaina 9.8.2019 ja päättyy lauantaina
30.5.2020.

14.-18.10.2019 Syysloma
6.12.2019 Itsenäisyyspäivä

5.12.2019 Joulujuhla illalla

21.12.2019 – 6.1.2020 Joululoma
24.2. – 28.2.2020 Talviloma
10. – 13.4.2020 Pääsiäinen
1.5.2020 Vappu
21.5.2020 Helatorstai

Tässä vielä linkki Vaasan kaupungin koulujen työaikoihin:


Jatkamme syyslukukauden 2019 ajan Kehity keskustellen hanketta opetushallituksen rahoituksen turvin. Hankkeen puitteissa jatkamme 3D-mallintamista ja järjestsämme 3D-osaamiseen liittyviä tapahtumia yhteistyössä Vaasan kaupungin kirjaston kanssa. Jatkamme myös hyväksi kokemaamme kielisuihkutoimintaa lukuvuoden 2019-2020.

Ke 28.8. klo 10-15. 3D-osaamista esillä Vaasan kaupungin kirjaston eteisaulassa ke 28.8. klo 10-15. Oppilaamme esittelevät 3D-mallintamista. Oppilaiden tekemiä 3D-tulostettuja tuotteita esillä. Tule tutustumaan!

To 10.10. klo 10-19 Vaasan kaupungin kirjaston digipäivillä 3D-osaamista esillä. Kristillisen koulun oppilaat esittelevät 3D-mallintamista ja omia tuotteitaan. Lisäksi 3D-mallintamiseen liityviä työpajoja.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hae meille esikouluun, 1-9 lk. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Katso lisää yhteystiedot.

Lukuvuoden 2018-2019 erityispainopisteemme ovat vurovaikutustaitojen monipuolinen kehittäminen jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi jatkamme hyväksi kokemaamme ruotsin kielisuihkutoimintaa alakoulun kaikilla vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa sekä varhennamme englannin opetuksen alkamaan 1. vuosiluokalla. Hankkeet mahdollistaa opetushallituksen erityisrahoitus. Kulturfonden rahoittaa hanketta Lekande lära lätt, jonka avulla voimme lisätä ruotsin kieltä iltapävätoimintaan. Jatkamme ja kehitämme hyväksi kokemamme 3D-mallintamista ja tulostamista koko lukuvuoden ajan.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:


https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til...

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva...

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va...

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2019-2020


Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvät matkat ja pääsyliput.

KOULUN ARVOT NÄKYVÄT ARJESSA

Pidämme toisistamme huolta.

Emme kiusaa pienempiä

Kunnioittamme toisiamme

Tule joukkoomme

Odotamme sinuakin


Erityisavustukset lukuvuonna 2018-2019:

1. Kehity keskustellen - 3D-osaamisen ja robotiikan osaamisen jakaminen Vaasan aluella. Hankkeen avulla haluamme kehittää oppilaiden viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät hankkeen puitteissa jakamaan viime lukuvuonna oppimiaan 3D-taitoja Vaasassa ja lähialueella. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

2. Ruotsin kielisuihkutoiminta osanana kielten varhentamishanketta (luokat E-6). Rahoituksen avulla voimme palkata ruotsinkielisen resurssiopettajan, joka vierailee viikottain jokaisessa alakoulun luokassa ja puhuu ja leikittää ruotsiksi ikätason mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tuoda toinen kotimainen kieli osaksi koulun arkea. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

3. Tutoropettaja superope (tieto- ja viestintäteknologista osaamista mukaan oppitunneille). Tutoropettaja on mukana tukemassa luokanopettajien ja aineenopettajien TVT-osaamisen kehittymistä. Rahoittaja Opetushallitus.

5. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme kerhotoimintaa lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

7. Enlgannin varhentaminen. Aloitamme englannin opiskelut jo 1. vuosiluokalta alkaen. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

8. Tasa-arvoa edistävä rahoitus. Rahoituksen avulla voimme antaa monipuolisemmin tukea kaikille koulun oppilaille. Panostamme erityisesti arjen taitoihin.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.