Ajankohtaista

Vaasan kaupungin haku nyt avoinna:

Esiopetukseen ilmoittautuminen 16.1.-31.1.2020.

Vaasan kristilliseen koulun on mahdollista ilmoittautua koko kevään 2020 ajan.

Ole yhteydessä saadaksesi lisää tietoa rehtori Henrik Vähäkankaaseen sposti: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi tai puh. 050 9109453.

__________________________________________________________________

7.1.2020 Koululehden (Välitunti) shakkitehtävän ratkaisu: Torni F1:een

Lukuvuoden 2019-2020 työajat

___________________________________________________________________

Syyslukukausi alkaa perjantaina 9.8.2019 ja päättyy lauantaina

30.5.2020.


24.2. – 28.2.2020 Talviloma (vapaa)
10. – 13.4.2020 Pääsiäinen (vapaa)
1.5.2020 Vappu (vapaa)
21.5.2020 Helatorstai (vapaa)

Tässä vielä linkki Vaasan kaupungin koulujen työaikoihin:


Jatkamme lukuvuoden 2019-2020 ajan Kehity keskustellen hanketta opetushallituksen rahoituksen turvin. Hankkeen puitteissa jatkamme 3D-mallintamista ja teemme kouluvierailuja sekä järjestsämme 3D-osaamiseen liittyviä tapahtumia yhteistyössä Vaasan kaupungin kirjaston kanssa sekä asiasta kiinnostuneiden koulujen kanssa. Jatkamme myös hyväksi kokemaamme kielisuihkutoimintaa vuosiluokilla 1-6.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hae meille esikouluun, 1-9 lk. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Katso lisää yhteystiedot.

Lukuvuoden 2018-2019 erityispainopisteemme ovat vurovaikutustaitojen monipuolinen kehittäminen jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi jatkamme hyväksi kokemaamme ruotsin kielisuihkutoimintaa alakoulun kaikilla vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa sekä varhennamme englannin opetuksen alkamaan 1. vuosiluokalla. Hankkeet mahdollistaa opetushallituksen erityisrahoitus. Kulturfonden rahoittaa hanketta Lekande lära lätt, jonka avulla järjestämme ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa luokille 3-6. Jatkamme ja kehitämme hyväksi kokemamme 3D-mallintamista ja tulostamista koko lukuvuoden ajan.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:


https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til...

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva...

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va...

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2019-2020


Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvät matkat ja pääsyliput.

KOULUN ARVOT NÄKYVÄT ARJESSA

Pidämme toisistamme huolta.

Emme kiusaa pienempiä

Kunnioittamme toisiamme

Tule joukkoomme

Odotamme sinuakin


Erityisavustukset lukuvuonna 2019-2020:

1. Kehity keskustellen - 3D-osaamisen ja robotiikan osaamisen jakaminen Vaasan aluella. Hankkeen avulla haluamme kehittää oppilaiden viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät hankkeen puitteissa jakamaan viime lukuvuonna oppimiaan 3D-taitoja Vaasassa ja lähialueella. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

2. Ruotsin kielisuihkutoiminta osanana kielten varhentamishanketta (luokat E-6). Rahoituksen avulla voimme palkata ruotsinkielisen resurssiopettajan, joka vierailee viikottain jokaisessa alakoulun luokassa ja puhuu ja leikittää ruotsiksi ikätason mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tuoda toinen kotimainen kieli osaksi koulun arkea. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

3. Tutoropettaja (tieto- ja viestintäteknologista osaamista mukaan oppitunneille). Tutoropettaja on mukana tukemassa luokanopettajien ja aineenopettajien TVT-osaamisen kehittymistä sekä kouluttaa oppilaita ratkomaan TVT-ongelmia. Rahoittaja Opetushallitus.

5. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme kerhotoimintaa lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

7. Enlgannin varhentaminen. Aloitamme englannin opiskelut jo 1. vuosiluokalta alkaen ja lisäksi tarjoamme alkuopetuksessa englannin kielisuihkutoimintaa kevään 2020 ajan. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia innovatiivisia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.