Ajankohtaista

Oppilaiden itsenäisyyspäiväjuhla pe 7.12. klo 9-12. Koulu päättyy poikkeuksellisesti jo klo 12:00. Juhlaruokailu ja juhlavaatteet.

Esikoulun ja koulun joulukirkko ja joulujuhla Huutoniemen kirkossa la 15.12. klo 10. Tilaisuudessa oppilaamme myyvät huoltajille ja muille vieraille leivonnaisia ja arpoja. Koululaisille pientä purtavaa kirkkotilaisuuden jälkeen.

Tekniikkakerho alkaa Vaasan kristillisellä koululla joulun jälkeen tammikuussa to 17.1. klo 13-14. Mukaan kerhoon mahtuu 10 oppilasta ja kerhotilaisuudet pidetään parittomat viikot aina torstaisin. Ilmoittautuminen joulukuussa wilma kautta.


Lukuvuoden 2018-2019 erityispainopisteemme ovat vurovaikutustaitojen monipuolinen kehittäminen jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi jatkamme hyväksi kokemaamme ruotsin kielisuihkutoimintaa alakoulun kaikilla vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa sekä varhennamme englannin opetuksen alkamaan 1. vuosiluokalla. Hankkeet mahdollistaa opetushallituksen erityisrahoitus. Kulturfonden rahoittaa hanketta Lekande lära lätt, jonka avulla voimme lisätä ruotsin kieltä iltapävätoimintaan. Jatkamme ja kehitämme hyväksi kokemamme 3D-mallintamista ja tulostamista koko lukuvuoden ajan.


Lukuvuoden 2018-2019 työajat:

Seuraamme lukuvuoden aikana pääsäntöisesti Vaasan kaupungin koulujen työaikoja.
Katso seuraavaa linkkiä: https://www.vaasa.fi/uutinen/peruskoulujen-tyoajat...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til...

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva...

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va...

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2017-2018


Yläkoululaiset ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvät matkat ja pääsyliput. Hanke on osa suomen
100-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

KOULUN ARVOT NÄKYVÄT ARJESSA

Pidämme toisistamme huolta.

Emme kiusaa pienempiä

Kunnioittamme toisiamme

Tule joukkoomme

Odotamme sinuakin


Erityisavustukset lukuvuonna 2018-2019:

1. Kehity keskustellen - 3D-osaamisen ja robotiikan osaamisen jakaminen Vaasan aluella. Hankkeen avulla haluamme kehittää oppilaiden viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät hankkeen puitteissa jakamaan viime lukuvuonna oppimiaan 3D-taitoja Vaasassa ja lähialueella. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

2. Ruotsin kielisuihkutoiminta osanana kielten varhentamishanketta (luokat E-6). Rahoituksen avulla voimme palkata ruotsinkielisen resurssiopettajan, joka vierailee viikottain jokaisessa alakoulun luokassa ja puhuu ja leikittää ruotsiksi ikätason mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tuoda toinen kotimainen kieli osaksi koulun arkea. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

3. Lisää ruotsin kieltä koulun arkipäivään. Hankkeen rahoittajana toimii Kulturfonden ja hankkeen avulla voimme palkata ruotsinkielisen iltapäivätoiminnanohjaajan puhumaan ruotsia iltapäivätoimintaan.

4. Tutoropettaja superope (tieto- ja viestintäteknologista osaamista mukaan oppitunneille). Tutoropettaja on mukana tukemassa luokanopettajien ja aineenopettajien TVT-osaamisen kehittymistä. Rahoittaja Opetushallitus.

5. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme kerhotoimintaa lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

6. Kristillisten koulujen verkostoituminen ja koulujen kehittäminen. Rahoittaja Opetushallitus.


7. Enlgannin varhentaminen. Aloitamme englannin opiskelut jo 1. vuosiluokalta alkaen. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.


1.2017 Olemme mukana liikkuva koulu-hankkeessa.


Liikkuvan koulun avulla tavoitteena on aktivoida oppilaita
liikkumaan koulupäivän aikana.