Ajankohtaista

Vaasan kristilliseen koulun on mahdollista ilmoittautua oppilaaksi.

Ole yhteydessä saadaksesi lisää tietoa rehtori Henrik Vähäkankaaseen sposti: henrik.vahakangas@vaasankristillinenkoulu.fi tai puh. 050 9109453.

Kesäloma 31.5.2020 - 11.8.2020

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 9:00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12:00. Iltapäivätoimintaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien klo 12-16.

Koulujen loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

12.8.2020 lukuvuosi alkaa (Huom! Vaasan kristillisen koulun oppilailla viikon syysloma)

12 – 16.10.2020 Syysloma (Huom! viikon syysloma)

6.12.2020 Itsenäisyyspäivä

19.12.2020 lauantai joulujuhla (alustavasti)

21.12.2020 – 6.1.2021 Joululoma

1 – 5.3.2021 Talviloma

2- 5.4.2021 Pääsiäinen

1.5.2021 Vappu

13.5.2021 Helatorstai

5.6.2021 lukuvuosi päättyy

Esiopetuksen toiminta-ajat 2020-2021:

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetuksen toimintakausi alkaa ma 17.8.2020 ja päättyy ma 31.5.2021.

Syysloma 12.10. – 16.10.2020

Joululoma 21.12.2020 – 6.1.2021

Talviloma 1.3. – 5.3.2021

Pääsiäisloma 2.4. – 5.4.2021

Helatorstai 13.5.2021


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hae meille esikouluun, 1-9 lk. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Katso lisää yhteystiedot.

Lukuvuoden 2018-2019 erityispainopisteemme ovat vurovaikutustaitojen monipuolinen kehittäminen jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi jatkamme hyväksi kokemaamme ruotsin kielisuihkutoimintaa alakoulun kaikilla vuosiluokilla ja iltapäivätoiminnassa sekä varhennamme englannin opetuksen alkamaan 1. vuosiluokalla. Hankkeet mahdollistaa opetushallituksen erityisrahoitus. Kulturfonden rahoittaa hanketta Lekande lära lätt, jonka avulla järjestämme ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa luokille 3-6. Jatkamme ja kehitämme hyväksi kokemamme 3D-mallintamista ja tulostamista koko lukuvuoden ajan.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:


https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til...

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva...

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va...

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2019-2020


Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvät matkat ja pääsyliput.

KOULUN ARVOT NÄKYVÄT ARJESSA

Pidämme toisistamme huolta.

Emme kiusaa pienempiä

Kunnioittamme toisiamme

Tule joukkoomme

Odotamme sinuakin


Erityisavustukset lukuvuonna 2020-2021:

1. Kehity keskustellen - 3D-osaamisen ja robotiikan osaamisen jakaminen Vaasan aluella. Hankkeen avulla haluamme kehittää oppilaiden viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät hankkeen puitteissa jakamaan edellisten lukuvuosien aikana oppimiaan 3D-taitoja. Syksyn aikana tulemme nahoittamaan opetusvideoita. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

2. Ruotsin kielisuihkutoiminta osanana kielten varhentamishanketta (luokat E-6). Rahoituksen avulla voimme palkata ruotsinkielisen resurssiopettajan, joka vierailee viikottain jokaisessa alakoulun luokassa ja puhuu ja leikittää ruotsiksi ikätason mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tuoda toinen kotimainen kieli osaksi koulun arkea. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

3. Tutoropettaja (tieto- ja viestintäteknologista osaamisen kehittämistä). Jatkamme TVT-osaamisen kehittämistä myös tulevan lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

5. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme joitakin kerhoja lukuvuoden aikana. Rahoittaja Opetushallitus.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia innovatiivisia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.