Vaasan kristillinen koulu

Vaasan kristillinen koulu on Vaasan keskustan tuntumassa toimiva esiopetusta, perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta antava koulu. Koulu on saanut Valtioneuvostolta järjestämisluvan opetuksen tarjoamiseen. Järjestämisluvan myötä Valtio tukee koulun toimintaa ja opetus on siksi maksutonta. Koulu toimii ajanmukaisissa tiloissa osoitteessa Sepänkyläntie 4.

Koulun arvopohja on kristillinen ja koulu haluaa tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulu tarjoaa saumattoman oppimispolun esiopetuksen kautta perusopetuksen päättymiseen saakka. Koulun yhteydessä toimii myös Vaasan kaupungin hyväksymä palvelusetelipäiväkoti Lyhty.

Alakoulussa oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Uutena kokeiluna luokattomina opetusryhminä toimivat eskari, 1 ja 2-3 luokat. Oppilaat jaetaan ryhmiin taitojen ja oppimishaasteiden mukaan opettajan ja avustajan ohjaamina. Oppimistulokset ovat rohkaisevia.

Yläkoulun oppimisryhmät ovat pienet ja turvalliset. Pienten ryhmien ansiosta yläkoulussa on mahollista toteuttaa mielekkäitä ja innovatiivisia hankkeita kuten 3D-mallintamista ja tulostamista. Koulun pääpainopistealueet ovatkin lukuvuonna 2019-2020 aikana ruotsin kielisuihkukokeilu sekä keskustelu- ja vuorovaikutstaidot ja 3D-mallintaminen ja tulostaminen. Ruotsinkielen kielisuihkutoiminnan mahdollistavat monet kaksikieliset opettajat. Kyseiseen toimintaan on saatu Opetushallituksen rahoitus. Lisäksi tulemme tämän lukuvuoden aikana panostamaan talouslukutaidon opetuksen kehittämiseen.

Tarjoamme valtiorahoitteista esiopetusta, perusopetusta vuosiluokilla 1-9 ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koulussamme opiskelu ei maksa oppilaalle mitään.


Vaasan kristillisen koulun mainospowerpoint.

Sama mainos youtubessa.