Vaasan kristillinen koulu

Vaasan kristillinen koulu on Vaasan keskustan tuntumassa toimiva esiopetusta, perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta antava kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva koulu. Koulu on saanut Valtioneuvostolta järjestämisluvan opetuksen tarjoamiseen. Järjestämisluvan myötä Valtio tukee koulun toimintaa ja opetus on siksi maksutonta. Koulu toimii ajanmukaisissa tiloissa osoitteessa Sepänkyläntie 4.

Koulun arvopohja on kristillinen ja koulu haluaa tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulu tarjoaa saumattoman oppimispolun esiopetuksen kautta perusopetuksen päättymiseen saakka. Koulun yhteydessä toimii myös Vaasan kaupungin hyväksymä palvelusetelipäiväkoti Lyhty.

Alakoulussa oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Luokat on jaettu seuraavasti: lk. 1-2, lk. 3-4 ja lk. 5-6.

Yläkoulun oppimisryhmät ovat pienet ja turvalliset. Pienten ryhmien ansiosta yläkoulussa on mahollista toteuttaa mielekkäitä ja innovatiivisia hankkeita kuten 3D-mallintamista ja tulostamista. Koulun pääpainopistealueet ovatkin lukuvuonna 2020-2021 aikana ruotsin kielisuihkukokeilu sekä keskustelu- ja vuorovaikutstaidot ja 3D-mallintaminen ja tulostaminen. Ruotsinkielen kielisuihkutoiminnan mahdollistavat monet kaksikieliset opettajat. Kyseiseen toimintaan on saatu Opetushallituksen rahoitus. Lisäksi tulemme tämän lukuvuoden aikana panostamaan talouslukutaidon opetuksen kehittämiseen. Olemme mukana Vaasan yliopiston talousosaamisen kehittämishankkeessa.

Tarjoamme valtiorahoitteista esiopetusta, perusopetusta vuosiluokilla 1-9 ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koulumme on valtiorahoitteinen, joten opiskelijat eivät maksa opiskelusta mitään.


Vaasan kristillisen koulun mainospowerpoint.

Sama mainos youtubessa.