Vaasan kristillinen koulu

Vaasan kristillinen koulu on Vaasan keskustassa toimiva esiopetusta, perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta antava koulu. Koulu on saanut Valtioneuvostolta järjestämisluvan opetuksen tarjoamiseen. Järjestämisluvan myötä Valtio tukee koulun toimintaa ja opetus on siksi maksutonta. Koulu toimii ajanmukaisissa tiloissa kaupungin keskustassa.

Koulun arvopohja on kristillinen ja koulu haluaa tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia.

Koulu tarjoaa koulu saumattoman oppimispolun esiopetuksen kautta perusopetuksen päättymiseen saakka. Koulun yhteydessä toimii myös Vaasan kaupungin ostopalvelupäiväkoti Lyhty.

Alakoulussa oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Uutena kokeiluna luokattomina opetusryhminä toimivat eskari- ja 1-2 luokat ovat saaneet paljon kiitosta. Oppilaat jaetaan ryhmiin taitojen ja oppimishaasteiden mukaan kahden opettajan ja avustajan ohjaamina. Oppimistulokset ovat rohkaisevia.

Yläkoulun oppimisryhmät ovat pienet ja turvalliset. Pienten ryhmien ansiosta yläkoulussa on mahollista toteuttaa mielekkäitä ja innovatiivisia hankkeita kuten 3D-mallintamista. Koulun painopistealueet ovat lukuvuonna 2018-2019 ruotsin kielisuihkukokeilu.Ruotsinkielen kielisuihkutoiminnan mahdollistavat monet kaksikieliset opettajat. Lisäksi painotamme keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä 3D-mallintamista ja robotiikkaa. Hankkeisiin on saatu Opetushallituksen rahoitus.

Tarjoamme valtiorahoitteista esiopetusta, perusopetusta vuosiluokilla 1-9 ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koulussamme opiskelu ei maksa oppilaalle mitään.


Vaasan kristillisen koulun mainospowerpoint.

Sama mainos youtubessa.