Vaasan kristillinen koulu

Vaasan kristillinen koulu on Vaasan keskustan tuntumassa toimiva esiopetusta, perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta antava koulu. Koulu on saanut Valtioneuvostolta järjestämisluvan opetuksen tarjoamiseen. Järjestämisluvan myötä Valtio tukee koulun toimintaa ja opetus on siksi maksutonta. Koulu toimii ajanmukaisissa tiloissa osoitteessa Sepänkyläntie 4.

Koulun arvopohja on kristillinen ja koulu haluaa tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulu tarjoaa saumattoman oppimispolun esiopetuksen kautta perusopetuksen päättymiseen saakka. Koulun yhteydessä toimii myös Vaasan kaupungin hyväksymä palvelusetelipäiväkoti Lyhty.

Alakoulussa oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Uutena kokeiluna luokattomina opetusryhminä toimivat eskari, 1 ja 2-3 luokat. Oppilaat jaetaan ryhmiin taitojen ja oppimishaasteiden mukaan opettajan ja avustajan ohjaamina. Oppimistulokset ovat rohkaisevia.

Yläkoulun oppimisryhmät ovat pienet ja turvalliset. Pienten ryhmien ansiosta yläkoulussa on mahollista toteuttaa mielekkäitä ja innovatiivisia hankkeita kuten 3D-mallintamista ja tulostamista. Koulun pääpainopistealueet ovatkin lukuvuonna 2018-2019 ruotsin kielisuihkukokeilu sekä keskustelu- ja vuorovaikutstaidot. Ruotsinkielen kielisuihkutoiminnan mahdollistavat monet kaksikieliset opettajat. Kyseiseen toimintaan on saatu Opetushallituksen rahoitus. Svenska kulturfonden rahoittaa lisäksi hanketta, jonka avulla voimme lisätä ruotsin kielen osuutta iltapäivätoimintaan.

Tarjoamme valtiorahoitteista esiopetusta, perusopetusta vuosiluokilla 1-9 ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koulussamme opiskelu ei maksa oppilaalle mitään.


Vaasan kristillisen koulun mainospowerpoint.

Sama mainos youtubessa.