Confido - pohjanmaan kristillinen kasvatus

CONFIDO eli Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus – Österbottens Kristliga Uppfostran r.y. on yhteiskristillinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii edistämään kristillisiin arvoihin perustuvaa opetus- ja kasvatustyötä Vaasan seudulla. Yhdistys on perustettu 26.5.2002 Mustasaaressa. Puheenjohtajana toimii ev. lut. pastori Marja-Riitta Ylikangas-Annola Vaasasta. Hallituksessa toimii useita kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Yhdistyksen tavoitteet

Confido haluaa

herättää keskustelua kristillisestä kasvatuksesta ja tarjota vaihtoehtoja: Yhteiskunnan moniarvoistuessa haluamme tarjota mahdollisuuden kristillisen arvopohjan mukaiseen kasvatukseen.

Confido pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan lapsille turvallista ja kestävää pohjaa elämään kristillisen kasvatuksen myötä.

Siihen on mahdollisuus

Vaasan kristillisessä koulussa, johon valtioneuvosto antoi opetusluvan 27.3.2008 (lupa kattaa nyt luokat 1-9) ja esiopetuksessa, joka alkoi valtioneuvoston myöntämällä opetusluvalla 1.8.2011. Lisäksi Confidolla on lupa antaa perusopetukseen valmistavaa opetusta peruskouluikäisille (alle 17-vuotiaille nuorille, joiden kotikielenä ei ole suomi tai ruotsi).

Kristillinen kasvatus kasvuun Vaasan seudulla!